!!! Změna ve způsobu přihlašování dětí !!! - prosím čtěte pozorně

Vzhledem k tomu, že je každoročně obrovský zájem o místa na našem táboře a bohužel se nepodaří všem na tábor dostat, jsme se úspěšně dohodli s pronajímatelem základny, že letos znovu uskutečníme opět 2 turnusy. To s sebou nese pochopitelně i nutné změny, abychom vše organizačně podchytili. Proto prosím čtěte pozorně následující informace, ať předejdeme zbytečným komplikacím. V případě dotazů, jsem k dispozici na mailové adrese tabortrsovi@gmail.com nebo na telefonu.

Pro správně přihlášení dětí je třeba dodržet tento postup, který se liší od dřívějších let:

  • Vyplníte elektronickou přihlášku

  • Přihlášení můžete brát jako platné, až po potvrzení z naší strany (mailem, sms)

  • Nově je třeba platbu uskutečnit do měsíce od potvrzení přihlášky z naší strany 

číslo účtu 1017002082/6100     (variabilní symbol-rodné číslo dítěte)

  • Stáhnete si přihlášku níže - čitelně vyplníte a odevzdáte v den příjezdu na tábor

Důležité pravidlo pro přihlašování: Jakmile se na jeden turnus přihlásí 50 dětí, automaticky přihlašujeme pouze na turnus druhý. Důvod je jednoduchý, musíme mít aspoň trochu rovnoměrně zaplněny oba turnusy.

  • ANO vaše děti mohou jet na oba turnusy.

  • Abych předešel otázkám - vedení tábora, kuchařky i zdravotnice jedou na oba turnusy. Bohužel někteří vedoucí se na turnusech vystřídají, ale většina jede na oba. 

  • Pokud chcete, aby vaše dítě jelo na oba turnusy, je třeba přihlásit každý turnus zvlášť a platby samozřejmě provést rozděleně

PŘIHLÁŠKA NA 
1. TURNUS
Termín:
13. - 20. 8. 2022
VYPLNIT
!!! OBSAZENO !!!
PŘIHLÁŠKA NA 
2. TURNUS
Termín:
20. - 27. 8. 2022
VYPLNIT
!!! OBSAZENO !!!
PAPÍROVÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
LIST  ÚČASTNÍKA
DOKUMENTACE KE STAŽENÍ NA GOOGLE DRIVE