Kompletní informace pro rodiče

Doporučený

seznam věcí

Seznam věcí, které doporučujeme vzít s sebou na tábor. Čerpáme ze zkušeností z minulých let. Prosím pročtěte jej pozorně a ideálně na nic nezapomeňte.

Kde nás

najdete? 

Zde najdete mapu, kudy k nám dorazíte :)

Kudy k nám

Na tábor všichni jedeme proto, abychom se tam měli dobře. Je tedy nutné chovat se tak, aby ses měl dobře nejen ty, ale i ostatní táborníci, vedoucí a další personál tábora.

Storno

podmínky

Mnozí rodiče si bohužel neuvědomují, jaké dopady a komplikace způsobuje "čachrování" s přihláškami. Ač neradi, ale byli jsme donuceni zavést následující storno podmínky

Táborový

řád

Image by Cytonn Photography

Dokumenty pro příjezd na tábor

Všechny potřebné dokumenty na jednom místě